Actievoorwaarden SMS-actie en doneren

Actievoorwaarden Nacht van het Kind


SMS-actie & doneren via www.nachtvanhetkind.nl 


Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de sms-actie en het doneren via www.nachtvanhetkind.nl. Dit is onderdeel van de campagne ‘de Nacht van het Kind’. Deze actie wordt georganiseerd door Stichting Kinderen Kankervrij, Edukans, Liliane Fonds en Het Vergeten Kind. Het Nederlandse publiek wordt op twee manieren opgeroepen om eenmalig te doneren, via SMS gekoppeld aan een mobiel donatieformulier of via het donatieformulier op www.nachtvanhetkind.nl

Sms-actie 

Via verschillende kanalen en middelen, zoals spotjes op tv, oproepen binnen tv-programma's van RTL en online middelen, wordt de ontvanger van de boodschap opgeroepen de campagne te steunen door een gratis SMS (exclusief kosten van de provider) met het woord ‘KIND’ naar 1008 te sturen. Hierop komt automatisch een SMS bericht terug. In dit bericht staat een link naar het mobiele donatieformulier. Via dit formulier kan de deelnemer een bedrag kiezen en met Tikkie betalen. 

Doneren via www.nachtvanhetkind.nl 

Via verschillende kanalen en middelen, zoals spotjes op tv, oproepen binnen tv-programma's van RTL en online middelen, wordt de ontvanger van de boodschap opgeroepen de campagne te steunen door te doneren via het donatieformulier op www.nachtvanhetkind.nl

Via het donatieformulier kan de deelnemer een bedrag en betaalmethode (iDEAL of Tikkie) kiezen. Bij een iDEAL betaling heeft de deelnemer de optie om naam en e-mailadres in te vullen, dit is niet verplicht.

Opbrengsten 

De opbrengsten worden verdeeld over de vier goede doelen. Binnen de goede doelen wordt het geld aan het volgende besteed:

Stichting Het Vergeten Kind
De opbrengsten gaan naar vakanties voor kinderen die om verschillende redenen niet op vakantie kunnen.

Stichting Edukans
De opbrengsten worden gebruikt om onderwijs in ontwikkelingslanden te verbeteren.

Stichting Liliane Fonds
De opbrengsten worden gebruikt om kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden te ondersteunen.

Stichting Kika
De opbrengsten gaan naar wetenschappelijk onderzoek naar kinderkanker.

Artikel 1 Algemeen

 1. Aan deze actie zijn naast de standaard provider kosten voor het versturen van de sms, het gebruik van mobiele data en de donatiegelden geen andere kosten verbonden.
 2. Alle personen die deelnemen aan de actie zijn gebonden aan de bepalingen van deze voorwaarden. Deelname aan deze dienst houdt de aanvaarding in van de voorwaarden zonder enig voorbehoud.
 3. Deze actie is georganiseerd voor deelnemers van 16 jaar of ouder, woonachtig in Nederland.
 4. Ben je jonger dan 16 jaar? Zonder schriftelijke toestemming van je ouders of wettelijk vertegenwoordiger mag je niet meedoen aan deze actie. Doe je mee, dan gaat de Nacht van het Kind er vanuit dat je de schriftelijke toestemming van je ouders of wettelijk vertegenwoordiger hebt.
 5. De Nacht van het Kind behoudt zich het recht deze actie voortijdig te beëindigen dan wel te verlengen of te wijzigen. 
 6. Voor het uitvoeren van de SMS-dienst werkt de Nacht van het Kind samen met Mobile Interaction Company. 
 7. Voor de website werkt Nacht van het Kind samen met Onecommunity.
 8. Deelname is op eigen risico. De Nacht van het Kind en/of door haar ingeschakelde derden aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid.

Artikel 2 Spelregels

 1. De deelnemer doet mee aan de SMS-actie van de Nacht van het Kind, door een sms met de tekst ‘KIND’ te sturen naar 1008. Aan deze SMS zijn naast de standaard provider kosten geen extra kosten verbonden. Als reactie ontvangt de deelnemer een gratis SMS met link naar het mobiele donatieformulier. Wanneer de deelnemer hierop klikt gaat hij door naar het mobiele donatieformulier. Op dit formulier kan de deelnemer een bedrag kiezen en dit bedrag betalen via Tikkie. 
 2. Dit is geen abonnementsdienst. 
 3. Afmelden voor de SMS-actie is niet nodig omdat het een tijdelijke dienst betreft. We sturen maximaal twee sms’jes en één bedank SMS retour. Wanneer de deelnemer geen actie onderneemt n.a.v. de smsjes dan eindigt de actie.  
 4. De Tikkie dienst en www.nachtvanhetkind.nl zijn geschikt voor alle smartphone toestellen.
 5. Betalingen via het donatieformulier gekoppeld aan de SMS-actie worden door de betaaldienst Tikkie (ABN AMRO) verzorgd.
 6. Betalingen via het donatieformulier op www.nachtvanhetkind.nl worden door Tikkie (ABN AMRO) en Mollie verzorgt. 

Artikel 3 Gebruik gegevens

 1. Alle gegevens die de Nacht van het Kind verkrijgt in het kader van deze actie worden opgenomen in een gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden behandeld. Zie ook onze privacy statement: https://www.nachtvanhetkind.nl/privacy
 2. De persoonsgegevens worden veilig bewaard bij Edukans namens Nacht van het Kind. Voor de bescherming van je persoonsgegevens heeft Edukans fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen. Edukans maakt gebruik van een beveiligde server die uitsluitend toegankelijk is voor geautoriseerde personen. Eventuele gegevens die je op onze online formulieren invult, worden beveiligd verzonden.
 3. De persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt door en voor de actie Nacht van het Kind en worden in geen geval gebruikt voor eigen doeleinden door de vier deelnemende goede doelen Edukans, Stichting KiKa, Liliane Fonds en het Vergeten Kind. Deelnemers aan deze actie worden niet naderhand door een van de doelen benaderd.
 4. Bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie per e-mail, telefoon en/of SMS van de Nacht van het Kind is mogelijk. Dit kan door via telefoon 033 460 60 10 of via info@edukans.nl contact op te nemen met de klantenservice van Edukans. 
 5. Eventuele e-mails van Nacht van het Kind worden alleen aan het e-mailadres van een deelnemer gestuurd indien deze daarvoor vooraf toestemming heeft gegeven. (M.u.v. service e-mails voor actievoerders en de eenmalige bevestiging van een donatie via www.nachtvanhetkind.nl.) 

Artikel 4 Diversen

 1. Op deze actievoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Eventuele hieruit of uit de actie en/of de test voortvloeiende geschillen dienen te worden voorgelegd aan de rechtbank te Den Haag.
 2. Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal de Nacht van het Kind een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietig c.q. vernietigde bepaling benadert en die niet nietig of vernietigbaar is.

Cookievoorkeuren

Functioneel. Noodzakelijk om de website te laten functioneren.

Analytisch. Om bij te houden hoeveel mensen de website bezoeken.

Tracking. Om je een zo goed mogelijke ervaring te geven, de website te verbeteren, jou relevante informatie en advertenties te laten zien, en voor social media. Inschakelen